Latvia

Own your climate action

Par projektu

Līdz šim lielākā daļa pašvaldību izstrādā savus Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus, piesaistot konsultantus, un pašvaldības darbinieki bieži nav tieši iesaistīti plāna izstrādes procesā. Tā rezultātā pašvaldības nejūtas kā plāna “īpašnieki”, kas ietekmē enerģētikas un klimata rīcības plānā iekļauto pasākumu ieviešanu pēc tam.
Enerģētikas un klimata plānošanas jomā ir virkne pieredzējušu pašvaldību, tomēr to skaits pagaidām ir pārāk mazs un ir jāpieliek lielākas pūles, lai citas pašvaldības, īpaši mazās un vidējās pašvaldības, sasniegtu līdzvērtīgu līmeni.
Tāpēc Own Your SECAP projekta mērķis ir sniegt nepieciešamo atbalstu un instrumentus pašvaldībām gan Latvijā, gan citviet Eiropā, kas ļautu tām sistemātiski plānot un ieviest pašvaldības enerģētikas un klimata plānos iekļautos pasākumus. Projekta laikā tiks veiktas gan apmācības, gan nodrošināts darbs ar pašvaldības speciālistiem, kā arī sniegts atbalsts energopārvaldības sistēmas izveidē un enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādē vai atjaunošanā.
Gan projekta jaunumi, gan materiāli un cita noderīga informācija par energopārvaldību, energoplānošanu, energoefektivitāti, pielāgošanos klimata pārmaiņām un citiem sektoriem latviešu valodā ir pieejama portālā www.plano.lv.

Own Your SECAP

Projekta partneris Latvijā

EKODOMA ir inženierkonsultatīva firma, kuras galvenie darbības virzieni ir saistīti ar energoefektīvu risinājumu izstrādi un ilgtspējīgu energoresursu izmantošanu. Mūsu mērķis ir sasniegt ekonomisko izaugsmi, nodarot pēc iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi. To ir iespējams panākt katrā projekta plānošanas posmā, ņemot vērā gan ilgtspējīga klimata un enerģijas plānošanas koncepcijas, gan sniedzot konsultācijas par piemērotākajiem tehniskajiem risinājumiem.

Projektā iesaistītās Latvijas pašvaldības

Pašvaldību tīmekļa vietņu sadaļas par enerģētiku un klimatu, ja tādas ir pieejamas, var apskatīt, noklikšķinot uz pašvaldības logotipa.

Tukuma un Saldus novadi

Tukuma un Saldus novadi ir starp tām pašvaldībām, kas brīvprātīgi energopārvaldības sistēmu ieviesa un sertificēja jau 2018.gadā. Šobrīd pašvaldība strādā pie esošās energopārvaldības sistēmas robežu paplašināšanas, ņemot vērā, ka administratīvās reformas rezultātā novada teritorijas ir paplašinājušās. Own Your SECAP projekta laikā Tukuma un Saldus novada pašvaldības katra ieviesīs vismaz 3 pasākumus gadā no pašvaldību ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāniem, kā arī projekta pēdējā gadā atjaunos pašvaldību enerģētikas un klimata rīcības plānus ar ambiciozākiem mērķiem. Projekta laikā gan Saldus, gan Tukuma novada pašvaldības papildus aktivitātēm savās pašvaldībās arī dalīsies ar savu pieredzi arī ar pārējām pašvaldībām.

Cēsu un Ropažu novadi

Pēc 2021.gada novadu reformas jaunajā Cēsu novadā ir apvienotas 2 pilsētas un 21 pagasts, bet Ropažu novadā apvienoti 3 novadi. Tādējādi izaicinājumu enerģētikas un klimata jomās abās pašvaldībās ir salīdzinoši daudz. Own Your SECAP projekta ietvaros gan Cēsu, gan arī Ropažu novados tiks ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma, gan arī izstrādāti pašvaldību enerģētikas un klimata rīcības plāni līdz 2030.gadam. Papildus šajās pašvaldībās pēc plānu izstrādes arī ik gadu tiks īstenoti vismaz 3 pasākumi.

Augšdaugavas, Bauskas un Kuldīgas novadi un Rīga

Augšdaugavas, Bauskas un Kuldīgas novadi un Rīga projektā ir iesaistītas kā replikācijas pašvaldības, kas pārņems labo praksi no citām pašvaldībām, kā arī Own Your SECAP projekta ietvaros īstenos vismaz 3 dažādus pasākumus no savu pašvaldību enerģētikas un klimata rīcības plāniem.

Newsletters

  • Newsletter 1
  • Newsletter 2
  • Newsletter 3
  • Newsletter 4
  • Newsletter 5

Resources

This project has received funding from the European Union’s Life funding instrument for the environment and climate action under grant agreement no 101077109. The sole responsibility for the content of this website lies with the OwnYourSECAP project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

The project

Contact

info@ownyoursecap.eu