Czech Republic

Own your climate action

O projektu

K dnešnímu dni většina komunit připravila své SEAP a SECAP s pomocí zvenčí a nejsou přímo zapojeny do procesu přípravy a nakonec nemají pocit, že „vlastní“ svůj plán. To silně ovlivňuje následnou implementaci SECAP. Zároveň existují komunity, které jsou lídry a mají zkušenosti v energetickém a klimatickém plánování, ale jejich počet je stále příliš malý a je třeba vyvinout větší úsilí, aby se na jejich úroveň dostaly další obce, zejména malé obce a střední města. Jednou z největších překážek je navíc nedostatek energetického manažera.

Při řešení těchto problémů staví Own Your SECAP na zdrojích vyvinutých v předchozích projektech, jako jsou 50000&1 SEAP pracující na tématech energetického managementu a standardů akčních plánů a na projektu Compete4SECAP, který organizoval obecní soutěže v úsporách energie.

Own Your SECAP

Národní partner

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. je konzultační společností, která se zaměřuje na úspory energie a energetickou účinnosti. SEVEn působí na českém trhu již od roku 1990. Posláním společností SEVEn je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie.

SEVEn pracuje v několika oblastech: příprava a rozvoj projektů EPC, projektové řízení včetně zajištění financování, energetické koncepce a studie, energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov, kontroly kotlů a klimatizací, úsporné osvětlení a spotřebiče, snižování energetické náročnosti budov a poradenství v oblasti alternativních zdrojů energie.

SEVEn řadu let spolupracuje i s městy, obcemi a kraji na přípravě klimatických plánů a územních energetických koncepcí.

Města a obce v ČR

Přeštice

Přeštice jsou sedmitisícové město nedaleko Plzně. Vytvoření SECAP završuje dosavadní aktivity města v oblasti udržitelné energetiky a ochrany klimatu. Město již dříve převedlo městkou teplárnu na bioplynový zdroj a vytápí tak řadu městských budov, včetně pivovaru, obnovitelnou energií. V Přešticích byl rozpracován návrh zavedení energetického managementu a studie proveditelnosti energetické komunity. Pomocí SECAP chce město tyto záměry ukotvit, stanovit jim pevný jízdní řád v podobě akčního plánu a realizovat je.

Tábor

Město Tábor je příkladem dobré praxe v energetickém managementu. Třicetitisícové město s bohatou historií přijalo SECAP již v roce 2020 a v současnosti pracuje na jeho realizaci. Nejnověji získal Tábor prostředky z EU City Facility (EUCF), které uplatní v několika oblastech, mezi nimi instalace obnovitelných zdrojů, v první etapě fotovoltaiku o instalovaném výkonu až 1,1 MWp, kompletní osazení LED svítidel ve všech městských budovách a renovace tepelných rozvodů z parních na horkovodní. Město získalo rozsáhlé zkušenosti s energetickým management také díky tomu, že vlastní rozsáhlý bytový fond více než dvou tisíc bytů.

Dobrovolný svazek obcí Tolštejn

Dobrovolný svazek obcí Tolštejn se rozkládá na nejsevernější hranici ČR. Svazek se sestává z měst Varnsdorf, Chřibská a pěti menších obcí pod Lužickými horami, včetně například Jiřetína pod Jedlovou, pyšnícího se titulem Obec roku 1998. Zástupci dobrovolného svazku Tolštejn jsou velmi aktivní v mnoha oblastech, jako například turistický ruch, obnova místních tradic (sklářství, textilní průmysl, společenské události). Jedna z důležitých a přirozených oblastí, které se intenzivně věnují, je energetika a energetická soběstačnost. Dobrovolný svazek obcí Tolštejn plánuje tvorbu energetického plánu (SECAPu) a nasazení energetického managementu, a společné projekty úspor energií a budování vlastních zdrojů obnovitelné energie.

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou je město na Vysočině s přibližně 20 tisíci obyvateli. Žďár nad Sázavou má svého energetického manažera, vytvořen akční energetický plán (SECAP) a také postupně zavádí energetický management. Největší energetické spotřeby ve městě jsou tvořeny dodávkou tepla od místního průmyslového podniku (centrální zásobování teplem) a dodávkou elektrické energie. Spotřeby zemního plynu jsou marginální. Město Žďár nad Sázavou již na základě SECAPu připravuje a vybírá úsporná opatření, která směřují ke snížené spotřebě, nákladů a tedy snížené produkci CO2.

Newsletters

  • Newsletter 1
  • Newsletter 2
  • Newsletter 3
  • Newsletter 4

Newsletter #1

Click here

Newsletter #2

Click here

Zdroje

This project has received funding from the European Union’s Life funding instrument for the environment and climate action under grant agreement no 101077109. The sole responsibility for the content of this website lies with the OwnYourSECAP project and does not necessarily reflect the opinion of the European Union.

The project

Contact

info@ownyoursecap.eu